הרצאה קודמת השלם והמשך  

  חלק א - מוניטיזציה לקהילות