הרצאה קודמת השלם והמשך  

  SendPrivateMessage - שלח/י לי בפרטי