הרצאה קודמת השלם והמשך  

  איך להשתמש בכלי של הסטוריז בצורה נכונה?