הרצאה קודמת השלם והמשך  

  ?איך מבינים מי נגד מי בג'רבי ומה כל האפשרויות כאן בעצם