הרצאה קודמת השלם והמשך  

  ?אופטימיזציות וטיפים מיוחדים