הרצאה קודמת השלם והמשך  

  ?אז מה זה פרוקסי ואיך מחברים אותו לחשבונות שלי