הרצאה קודמת השלם והמשך  

  הלייב הראשון - טוליק ועדי