הרצאה קודמת השלם והמשך  

  הכרת הממשק של וי אמ בי