הרצאה קודמת השלם והמשך  

  VMB כיצד להתקין את התוכנה העיקרת בה תעסוק הסדנה