הרצאה קודמת השלם והמשך  

  לעריכת מחקר התגים החזקים ביותר VMBרק להראות תג בכניסה- איך להשתמש ב