הרצאה קודמת השלם והמשך  

  !סרטון פתיחה קצרצר והצגה עצמית- אלוהה