הרצאה קודמת השלם והמשך  

  !ניתוח ביצועי הערוץ- כדי להגיע לביצועים טובים יותר