הרצאה קודמת השלם והמשך  

  חלק ב - מוניטיזציה לקהילות