הרצאה קודמת השלם והמשך  

  הדרכת בונוס: אוטומציה מהגוגל שיטיס של גרופ פאנלס לרשימת דיוור