הרצאה קודמת השלם והמשך  

  ?אז איך האלגוריתם של אינסטגרם עובד