הרצאה קודמת השלם והמשך  

  איך להעתיק הגדרות מחשבון לחשבון