הרצאה קודמת השלם והמשך  

  איך מוחקים פרופיל מג'רבי?