הרצאה קודמת השלם והמשך  

  איזה פעולות אפשר לעשות במקביל?