הרצאה קודמת השלם והמשך  

  הגדרות הפולו המעודכנות 2020