הרצאה קודמת השלם והמשך  

  ההגדרות האידיאליות של הפולו