הרצאה קודמת השלם והמשך  

  הגדרות הפולו המעודכנות - אוגוסט 19