הרצאה קודמת השלם והמשך  

  ?אז מה זה קבוצות אינגייג'מנט ואיך נכנסים אליהן