הרצאה קודמת השלם והמשך  

  שירות ללקוחות בתור מוצר עיקרי/משלים