הרצאה קודמת השלם והמשך  

  פרוקסים חדשים ומומלצים