הרצאה קודמת השלם והמשך  

  פרוקסי חדשים ומומלצים - אוגוסט 2019