הרצאה קודמת השלם והמשך  

  ?אז איך הכי נכון להשתמש בהאשתגים