הרצאה קודמת השלם והמשך  

  לייב מיוחד עם אלק- גדילה אורגנית באינסטגרם 2020