הרצאה קודמת השלם והמשך  

  חסימות ופתרונות - נובמבר 2019