הרצאה קודמת השלם והמשך  

  חסימות ופתרונות - מעודכן לאוגוסט 2019