הרצאה קודמת השלם והמשך  

  סקרייפינג 2020 -השיטה השנייה לעבוד עם הפולו