הרצאה קודמת השלם והמשך  

  אז מה זה הבוט הזה בכלל ואיך מורידים אותו?