הרצאה קודמת השלם והמשך  

  פתיחת גיג בפייבר חלק א [ 22.11] הוקלט