הרצאה קודמת השלם והמשך  

  למה לא לתת הנחות בחיים שלקוח מבקש ? ואיך עושים זאת נכון [ 30.12] הוקלט