הרצאה קודמת השלם והמשך  

  איך משיגים את הלקוח הראשון? [ 13.11] הוקלט