הרצאה קודמת השלם והמשך  

  בניית מטרות ריאליות [ 13.11] הוקלט

דיון
2 comments