הרצאה קודמת השלם והמשך  

  הסיפור אמיתי שלי איך השגנו את הלקוח הראשון [ 13.11] הוקלט