הרצאה קודמת השלם והמשך  

  זמן = כסף | איך זה בדיוק עובד [ 22.11] הוקלט