הרצאה קודמת השלם והמשך  

  חייו של יזם וגרף התקדמות של יזם ותיק אמיתי [ 30.12] הוקלט