למה לעולם לא נפגשים עם לקוח באזור במקום שנוח לו [ 30.12] הוקלט

דיון

0 comments