הרצאה קודמת השלם והמשך  

  פייבר מבוא [ 16.11] הוקלט