הרצאה קודמת השלם והמשך  

  האם בהתחלה למכור בחינם ? ומתי מתחילים למכור שירות? [ 16.11] הוקלט