הרצאה קודמת השלם והמשך  

  הסתכלות על כסף כמשחק מחשב [ 22.11] הוקלט