הרצאה קודמת השלם והמשך  

  פייבר שאלות ותשובות חלק ב [ 16.11] הוקלט