הרצאה קודמת השלם והמשך  

  המיתוג יקבע את הפלוס בבנק שלך ומה זה בעצם [ 27.10] הוקלט