הרצאה קודמת השלם והמשך  

  איך עובד בדיוק "נוהל מנהל" בשיחת מכירה [ 30.12] הוקלט