הרצאה קודמת השלם והמשך  

  Storytelling - היכולת להפוך סיפור למכירה [ 03.11] הוקלט