הרצאה קודמת השלם והמשך  

  איך להתמודד עם כישלונות קטנים [ 20.10] הוקלט