הרצאה קודמת השלם והמשך  

  למה לא יעזור להסביר לאחרים מה אתם עוברים? [ 20.10] הוקלט