הרצאה קודמת השלם והמשך  

  למה כדאי לסגור בשיחה עם שיתוף מסך ולא בצ'ט [ 30.12] הוקלט