הרצאה קודמת השלם והמשך  

  פתיחת גיג בפייבר חלק ב [ 22.11] הוקלט