הרצאה קודמת השלם והמשך  

  איך להמנע מתסמונת "איפה נמצא הכסף" [ 03.11] הוקלט