הרצאה קודמת השלם והמשך  

  משכיר לעצמאי בקטע הכלכלי [ 27.10] הוקלט