הרצאה קודמת השלם והמשך  

  איך אני אדע שאני מספיק טוב? [ 03.11] הוקלט