הרצאה קודמת השלם והמשך  

  איך יודעים מה מתאים לנו ומהו המקום הנכון? [ 20.10] הוקלט